Trainingen
Zakelijk onderhandelen
Onderhandelen met het mes op tafel biedt wellicht eenmalig resultaat maar schaadt relaties op de langere termijn. In deze tweedaagse training staat de win-wingedachte bij onderhandelen centraal. U leert effectief om te gaan met belangen en gevoelens van de ander en van uzelf, zodat u uiteindelijk beter onderhandelt met minder moeite. (Duurt 2 dagen, in Utrecht)
Basisaspecten van Onderhandelen
De training is op NEVI 1 niveau en de deelnemer krijgt op basis van video opnamen persoonlijke feedback. De rollenspellen en opdrachten spelen allen in een inkoopomgeving en worden ondersteund door onder andere instructie video’s. Door het interactieve en intensieve karakter van de training is de maximale groepsgrootte 12 deelnemers. Voorafgaand aan de training vindt een persoonsgerichte, schriftelijke intake plaats. (Duurt 2 dagen, in Tulip Inn Gardenen)
Onderhandelen
Een kleine groep (maximaal 6 personen) krijgt een training in onderhandelingsvaardigheden. Onderhandelen heeft ook te maken met het karakter van de onderhandelaar. Je kunt alles weten over onderhandelingstactieken, maar toch niet succesvol zijn. Vaak zijn er dan belemmeringen in houding, gedrag of vaardigheden. Door te oefenen, feedback te geven en coachinggesprekken te voeren tijdens de training krijgen deelnemers meer lef, meer zelfvertrouwen om het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. (Duurt 2 dagen, in-company)
Commercieel Onderhandelen
Samen met de deelnemer en zijn/haar direct leidinggevende wordt een assessment afgenomen op “instapniveau”, “leerpunten” en een “real case” onderhandelingssituatie uit de dagelijkse praktijk van de deelnemer. De training is bedoeld voor senior verkopers, accountmanagers, large accountmanagers en commercieel leidinggevenden. (Duurt 2 dagen, in Amsterdam, Hoofddorp)
Winnend Onderhandelen
De training Winnend Onderhandelen geeft u een cruciale voorsprong in al uw deals. U krijgt inzicht in tientallen succesvolle bewezen onderhandelingstechnieken. U ontdekt hoe u de stijl van uw partners doorziet, pareert en in uw voordeel benut. De training Winnend Onderhandelen stelt u in staat win-win situaties te creëren, deals succesvol af te ronden en meer voor elkaar te krijgen dan u voor mogelijk hield. Volg de cursus Winnend Onderhandelen. Ontdek de onderhandelingsstrategie die alleen maar winnaars kent. (Duurt 3 dagen, in Amsterdam)
Schouten-Nelissen
De training is praktijkgericht. Naast korte theoretische inleidingen, oefent u vooral actief met onderhandelings- en conflictsituaties. Ervaringen uit uw eigen werksituatie staan hierbij centraal. Tijdens de oefeningen leert u uw eigen valkuilen en kwaliteiten kennen. Uw persoonlijke leerdoelen komen tijdens de interventies aan bod. U leert verschillende stijlen van conflicthantering gebruiken, zodat u conflicten makkelijker beheerst of oplost. (Duurt 3 maanden, overal in het land)
Succesvol onderhandelen
Deze training is voor medewerkers, leidinggevenden en projectleiders die binnen of buiten de organisatie regelmatig onderhandelen. Onderwerpen die we behandelen zijn onder meer: Communicatieve vaardigheden, Diverse communicatiepatronen, Persoonlijke onderhandelingsstijl, Belangen en standpunten en Praktijkgericht oefenen met een acteur. (Duurt circa 2 dagen, in Rijswijk)
Open onderhandelen
FPNP onderhandelingsadviseurs en trainers, heeft zicht sinds 1982 gespecialiseerd in onderhandelen in situaties, waar partijen naast een optimale deal ook een goede relatie willen realiseren en behouden. FPNP biedt een training aan voor zowel onderhandelen als commercieel onderhandelen. (Duurt 3 dagen, ‘in het midden van het land’)
Onderhandelen zonder conflicten
Deze training leert u uw manier van presenteren in onderhandelingssituaties te verbeteren. Door middel van simulatieoefeningen krijgt u inzicht in uw gedrag tijdens het onderhandelingsproces. U ontdekt uw eigen sterke en zwakke kanten bij het onderhandelen en dat 'vechten en vluchten' niet altijd effectief is. U verkrijgt communicatietechnieken in het doorbreken van impasses en het omgaan met machtsverschillen. (Duurt 2 dagen, in Doorn)
Training onderhandelen
In de training staan uw sterke en zwakke punten als onderhandelaar centraal. Behalve dat u natuurlijk de meest effectieve tips en trucs krijgt, zorgen we ervoor dat u zich een totaal anders zienswijze ten opzichte van een onderhandeling eigen maakt. Dit betekent dat u als onderhandelaar op verschillende niveaus leert denken en handelen. Inhoudelijk gaat u zich richten op wat u en uw onderhandelingspartner willen bereiken. Daarbij leert u om goed in te gaan op mogelijke machtsverschillen en deze voor uzelf ten goede te keren. (Duurt 3 dagen, in-company)
De Baak
Onontbeerlijk voor elke onderhandelaar is kennis van uzelf en van onderhandelen. Die heeft u waarschijnlijk al. De meeste kennis van het proces van onderhandelen doet u op tijdens het onderhandelen zelf. Daarom twee dagen lang onderhandelen over alles wat voor u van belang is. U krijgt daarmee essentiële bagage waar u meteen voordeel van zult hebben. In ieder geval ontvangt u een wegwijzer in onderhandelen die u daarbij van pas zal komen. (Duurt 2 dagen, in Driebergen)
Succesvol onderhandelen
De training legt de nadruk op je persoonlijke kwaliteiten, waarmee je een overtuigend onderhandelaar kunt worden. Je ontdekt je sterke en zwakke punten als onderhandelaar en leert er effectief mee om te gaan. De training is een boeiende afwisseling van theorie en praktijk. Ook haken we in op actuele situaties. Centraal in de groep en in subgroepen speel je verschillende cases na en probeer je te ontdekken wat de andere partij belangrijk vindt. Er is continu feedback van mededeelnemers (max. 12) en de trainer. (Duurt 2 dagen, in Ermelo)
Workshop Tips en tricks
Na afloop van de workshop onderhandelt u beter en doelgerichter dan voorheen. U gaat effectiever om met belangentegenstellingen en weet deze beter dan voorheen te beïnvloeden. Dat komt doordat u de gedragssignalen van onderhandelingspartners beter herkent en beïnvloedt. Bovendien heeft u meer inzicht in de fasen van onderhandelen, in onderhandelstijlen en in interventies en valkuilen. (Duurt 1 dag, in Utrecht)