Salarisonderhandelingen
Tips voor een beter salaris
Als je al jaren hetzelfde verdient, wil je wel eens iets meer in de knip krijgen. Dan kan je besluiten een andere baan te zoeken en over het nieuwe salaris goed te onderhandelen. Of je kunt bij je huidige baas een hoger salaris bedingen. Jobnews biedt u 3 artikelen aan om succesvol over het salaris te onderhandelen. De 3 artikelen gaan over de voorbereiding, de onderhandeling zelf en verschillende tactieken. (Cijfer: 8,5)
Afspraken bij salarisonderhandelingen
Onderhandelen.nl behandeld salarisonderhandelingen in een uitgebreid artikel. In dit artikel komt het gebruik en misbruik van tijd, het gebruik van macht en het gebruik van ondersteunend materiaal aan bod. Ook worden er een aantal tips gegeven om een dwarsliggende werkgever toch over de streep te trekken. (Cijfer: 8)
Weet wat u waard bent
In dit korte artikel wordt u stap voor stap verteld wat u beter wel en niet kunt doen tijdens salarisonderhandelingen. Naast de voorbereiding, het gebruik van dreigementen, het maken van concrete afspraken kunt u ook lezen hoe u het bekende argument van de salarisschalen kunt verweren. (Cijfer: 7)
Meer salaris!
Heb je een nieuwe baan en ga je beginnen aan de onderhandelingen over het salaris? Loopbaanadvies.net geeft u 10 tips om meer uit uw salarisonderhandelingen te halen. De tips zijn kort maar gericht en helpen u om met het juiste salaris te starten. (Cijfer: 7)
Tips voor salarisonderhandelingen
Monsterboard.nl geeft u veertien tips voor een goed verloop van de salarisonderhandelingen. De tips zijn allen gericht op uw voorbereiding en op wat u tijdens het gesprek moet doen om het in goede banen te leiden. Er worden helaas geen tips gegeven over wat u juist niet moet doen. (Cijfer: 6,5)
Onderhandelingstechnieken
Een geslaagde salarisonderhandeling begint met een goede voorbereiding. Zowel voor de sollicitant tijdens zijn eerste onderhandelingen, als voor de werknemer die erop vooruit wil gaan, geldt: weet u eigenlijk wel wat u waard bent? En wat u wilt gaan verdienen? Met behulp van dit artikel kunt u antwoord geven op deze vragen. (Cijfer: 6,5)
Praten over je salaris
Voor sommige functies is goed kunnen onderhandelen met de werkgever belangrijk voor het loon dat je gaat verdienen. Op deze pagina staan enkele bruikbare tips voor het bepalen van uw strategie, te berekenen wat u waard bent en wat u wel en juist niet moet zeggen. (Cijfer: 8)
Onderhandelen over salaris voor managers
De overstap van professional naar leidinggevende betekent een ander takenpakket, én een verhoging van salaris. Dankzij een goede voorbereiding weet u wat u waard bent. De verschillende stappen voor een succesvolle salarisonderhandeling worden in dit uitgebreide artikel behandeld. Daarbij worden er ook een aantal handige tips gegeven om de trucjes van uw werkgever te counteren. (Cijfer: 8,5)
Onderhandelen over prestatieloon
Bedrijven en de overheid hanteren geregeld een prestatieloon of bonus. Door middel van tien handige tips weet u waar u op moet letten als u onderhandelt over dit variabele deel van uw salaris. De tips worden ondersteund door een artikel over prestatieloon in de praktijk. Daarbij wordt er een korte uitleg gegeven over wat prestatieloon is en hoe het berekent wordt. (Cijfer: 8,5)
Tips voor onderhandelen over prestatieloon
Afgerekend worden op uw prestaties. Voor ondernemers de normaalste zaak van de wereld, maar ook bedrijven en overheden hanteren steeds vaker een prestatieloon c.q. bonus. Waar moet u op letten als u onderhandelt over het variabele deel van uw salaris? Hier vindt u tien onderhandelingstips van Bureau Organisatie voor Search, Werving en Selectie. (Cijfer: 7)
Checklist Salarisonderhandelingen
Hier word nog even puntsgewijs behandeld wat u wel en wat u niet moet doen wilt u een goede salarisonderhandeling voeren. Als u vlak voor een salarisgesprek staat, kunt u deze opsomming handig als checklist gebruiken. Of het nu een onderhandeling in de sollicitatiefase betreft of een onderhandeling bij het bedrijf waar u al jaren werkt, het is altijd goed om deze do's en don'ts in gedachten te houden. (Cijfer: 7)
Salarisonderhandelingen in tijden van achteruitgang
Dit artikel geeft aan dat u ook in tijden van achteruitgang kunt onderhandelen over uw salaris. Op welke moment u dit het beste kunt doen, hoe u het best kunt beginnen en wat voor gedrag u kunt verwachten wordt allemaal behandeld. Ook worden er een paar korte tips gegeven om sterk in de onderhandelingen te blijven staan. (Cijfer: 6)
Tips voor loonsverhoging
Het vragen om een loonsverhoging is niet altijd makkelijk. Hier worden een zevental handige tips gegeven die u kunnen helpen. "Vraag minstens één keer per jaar om meer salaris. Nee heeft u, ja kunt u krijgen." (Cijfer: 6)
Tips voor de onderhandelingstafel
Vijftien tips om salarisonderhandelingen goed aan te pakken. (Cijfer: 6)
Loonsonderhandelingen
Als u van plan bent om eruit te halen wat erin zit, dan is een grondige voorbereiding onontbeerlijk. Tijdens het salarisgesprek moet u een aantal zaken goed in de gaten houden en moet u zich ervan bewust zijn dat uw uitstraling ontzettend belangrijk is. Laat u niet van de wijs brengen door ogenschijnlijk moeilijke vragen. In deze korte cursus wordt u met behulp van tips, artikelen en een stappenplan goed voorbereid op de salarisonderhandelingen. (Cijfer: 9)